1

Dijital Tek Pazarda Telif Hakları Hakkında Avrupa Parlamentosu Ve Konseyi Direktifi’nin Çevrim İçi Paylaşım Hizmeti Sağlayıcılarına Getirdiği Yükümlülükler
Read More >>

 

1

Rapor İncelemesi Lordlar Kamarası İletişim Komitesi Dijital Çağda Yasal Düzenleme
Read More >>

 

1

Otomatik Karar Verme Sisteminin Veri Koruması Açısından Değerlendirilmesi
Read More >>

 

1

Siber Güvenlik Sigortaları: Uygulamadaki Yeri Ve Gelişimi
Read More >>

 

1

Blokzincirin Delil Niteliği
Read More >>

 

1

Blockchaın Teknolojisi Ve Telif Hukuku: Nft (Non Fungıble Token) Sistemlerinin Telif Hukuku Kapsamında İncelenmesi
Read More >>

 

1

Kripto Paraların Serbest Piyasa Düzenlemeleri İle Regüle Ve Kontrol Edilmesi
Read More >>

 

1

İlk Dijital Para Arzının (Initial Coin Offering) Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi
Read More >>

 

1

Bilgisayar Oyunlarının Fikri Mülkiyet Hukuku Çerçevesinde Korunması
Read More >>

 

1

Sosyal Medya Şirketlerinin Türkiye’de Temsilcilik Açma Zorunluluğu
Read More >>

 

1

Biyometrik İmzanın Türk Hukuku’ndaki Yeri Ve Geçerliliği
Read More >>

 

1

Açık Kaynak Kodlu Yazılımın Türleri, Ticarileşmesi Ve Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi
Read More >>

 

1

Avrupa Birliği İçtihatları Işığında Açık Kaynak Kodlu Yazılım
Read More >>

 

1

Fsek Kapsamında Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarda Hak Sahipliği
Read More >>

 

1

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Lisansları Ve Rekabet Hukukuna Göre Yorumlanması
Read More >>

 

1

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Lisanslarında Fesih, Olağanüstü Fesih Ve Cayma
Read More >>

 

1

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Lisanslarına Göre İşleme Hakkı Ve İşlenmiş Eser
Read More >>

 

1

AB’de Kamusal Alanda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı
Read More >>