1. Başvuru Yöntemi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 11’deki haklarınız kapsamında kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlularına Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği işbu form ile belirtilen yöntemlerden biri ile veri sorumlusu Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı’na (“ GSI”) iletebilirsiniz.

Yazılı Başvuru; Kanun kapsamında posta yolu ile yapacağınız talebinizi, ıslak imzalı şekilde veya Noter aracılığıyla, Merkez Mah., Akar Cad. No: 3 Kat:27, 34381 Şişli/İstanbul adresine iletebilirsiniz.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile Başvuru; Kanun kapsamında yazılı bilgi edinme talebinizi, [email protected]
adresinden de GSI’a iletebilirsiniz.

E- Posta Yoluyla Başvuru; Kanun kapsamında yapacağınız taleplerinizi , sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz ile ya da sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresiniz ile kimlik teyidinizi yapabileceğimiz şekilde GSI’a ait [email protected] e-posta adresinden iletebilirsiniz.

GSI’a yapmış olduğunuz başvurular, Kanun’un13/2 maddesi gereği, talebinizin içeriğine ve niteliğine göre en kısa sürede (azami 30 gün içerisinde) cevaplandırılacaktır.

2. Başvuru Formu

Başvurunuzu yanıtlayabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

2.1. Başvuru Sahibi Bilgileri

İsim*

Soyisim*

TC Kimlik Numarası*

Telefon Numarası*

E-posta*

KEP Adresi*

Tebligata Yarar İkametgah/ Yerleşim Yeri Adresi*

2.2.İlgili Kişinin GSI ile İlişkisi

Çalışan Çalışan Adayı Ziyaretçi Diğer

GSI ile iletişimde olduğunuz birim*

Konu*

2.3.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.

2.4.Başvurunuzun cevaplanma yöntemini seçiniz.

Tebligat olarak yukarıda belirttiğim adrese gönderilsin.

KEP adresime gönderilsin.

E-posta adresime gönderilsin.

Fiziken elden verilsin.

GSI olarak talebinizi tam ve eksiksiz olarak yanıtlayabilmemiz, kimlik teyidinizi yapabilmemiz ile doğru orantılıdır. Form kapsamında tarafımızla paylaşmış olduğunuz bilgilerin doğruluğu, güncelliği hususunda ya da yetkisiz başvuru yapılması durumunda mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Tarihi

İmza